VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy

Warszawa, 9 kwietnia 2022

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Kolejny Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy dobiegł końca, opadły emocje pozjazdowe i możemy już podsumować to nasze cykliczne wydarzenie.
Przed 24 laty z inicjatywy profesora Antoniego Prusińskiego powstało Polskie Towarzystwo Bólów Głowy, a następnie - od I Zjazdu w Rydzynie koło Poznania zorganizowanego przez prof. Wojciecha Kozubskiego - rozpoczęły się cykliczne spotkania Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. I w tym roku zorganizowaliśmy VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. Odbył się on w Lublinie w dniach 7-9 kwietnia. Liczne Państwa głosy dowodzą, że było to bardzo udane wydarzenie, które zgromadziło, co prawda mniejszą liczbę uczestników niż Zjazd poprzedni - około 120 – ale i czas jest trudny: okres pandemii trwa, choć obostrzenia znacznie mniejsze i wojna w Ukrainie wypędziła wielu naszych sąsiadów także i do naszego planowanego miejsca Zjazdu – do Lublina. W ciągu prawie trzech dni naszego spotkania odbyło się 8 Sesji i 45 wykładów, w tym 3 pod patronatem firm sponsorujących Zjazd oraz odbyły się 3 różne tematycznie warsztaty w 4 sesjach. Podkreślić należy udział w wykładach naszych Gości – specjalistów innych dziedzin – neurochirurgii, okulistyki, stomatologii, psychologii oraz wystąpienia naszych gości specjalnych – Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - prof. Wojciecha Załuska, Prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego - prof. Konrada Rejdaka, Honorowego Prezesa PTN, Członka Założyciela PTBG - prof. Teofana Domżała. Dzięki naszym Gościom Zjazd był wydarzeniem wyjątkowym i - sądząc z Państwa opinii – znacznie poszerzył naszą wiedzę zwracając uwagę na globalne podejście do pacjenta cierpiącego na ból głowy. Celowym zabiegiem było powtarzanie niektórych kluczowych informacji dla klinicystów w różnych aspektach – zarówno terapeutycznych, jak i diagnostycznych oraz w formie prezentacji przypadków pacjentów. Podobnie jak w trakcie poprzednich Zjazdów bardzo udaną była Sesja Bóle głowy u dzieci, poprowadzona przez wybitnych neurologów dziecięcych, a ciesząca się dużym powodzeniem także u neurologów zajmujących się na co dzień dorosłymi. W dobie nowych podejść terapeutycznych do leczenia migreny w licznych wykładach przedstawiliśmy zarówno nowoczesne podejście do patogenezy migreny jak i nowe strategie leczenia migreny oraz międzynarodowe zalecenia postępowania w samoistnych bólach głowy. W związku z tym, że w ostatnich latach powstały polskie rekomendacje postępowania w bólach głowy – przypominaliśmy także i o nich oraz opieraliśmy nasze wystąpienia o publikacje polskich ekspertów. Organizację Zjazdu zawdzięczamy prof. Izabeli Domitrz z pomocą lokalnego komitetu – prof. Krystyny Mitosek-Szewczyk i dr Joanny Bielewicz oraz ogromnym wsparciem prof. Wojciecha Kozubskiego i dr Magdaleny Boczarskiej-Jedynak. Oczywiście cały ustępujący Zarząd Główny włożył znaczny wkład w możliwość odbycia tego wydarzenia – w Komitecie Naukowym i Organizacyjnym – prof. Adam Stępień, prof. Jacek Rożniecki i dr Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska. W trakcie VIII Zjazdu odbyło się zebranie ustępującego ZG PTBG, a następnie Walne Zebranie Członków PTBG. Co prawda zainteresowanie przynależnością do Towarzystwa młodych neurologów spada, jednak udało się zebrać kworum i po przedstawieniu koniecznych sprawozdań ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. W tajnych głosowaniach wybrano kolejny ZG PTBG z przewodniczącą dr Magdaleną Boczarską-Jedynak na czele, jako vice przewodniczących powołano prof. Marię Łukasik i prof. Wojciecha Kozubskiego, sekretarzem pozostała prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk, skarbnikiem – nowy i najmłodszy członek Zarządu – dr Piotr Chądzyński, a członkami pozostali prof. Adam Stępień i prof. Jacek Rożniecki oraz dr Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska. W ZG PTBG pozostała jak past-prezes prof. Izabela Domitrz.
W tym miejscu pragnę podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem i zaszczyt pełnienie podwójnej kadencji przewodniczącego PTBG. Warto podkreślić, że ustępujący ZG PTBG jest jednocześnie Zarządem Sekcji Bólów Głowy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w dotychczasowym składzie – przewodnicząca prof. Izabela Domitrz oraz członkowie prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk (sekretarz), prof. Wojciech Kozubski (zastępca przewodniczącego), prof. Janusz Wendorff, prof. Jacek Rożniecki, prof. Adam Stępień, dr Ewa Czapińska-Ciepiela oraz dr Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska i pełni swoją funkcję do kolejnych wyborów Zarządu Sekcji planowanych co 3 lata.
Z istotnych ustaleń ZG PTBG należy podkreślić uchwalenie Nagrody im. Prof. Antoniego Prusińskiego za najlepszą pracę naukową powstałą w latach kadencji dotyczącą bólów głowy i w tym celu powołano Komitet ds. Nagrody, w skład którego wchodzi aktualny Prezes ZG PTBG oraz prof. Teofan Domżał i prof. Jan Kochanowski, a nagroda będzie przyznawana na każdym Zjeździe PTBG. Następny Zjazd zaplanowano na wiosnę 2025 roku (ew. z przesunięciem na 2024 w związku z poprzednim przesunięciem obecnego Zjazdu o rok z powodu stanu pandemicznego na terenie Polski).
Zorganizowanie Zjazdu nie byłoby możliwe bez Państwa zaangażowania oraz pomocy firmy Skolamed oraz firm farmaceutycznych – sponsorów głównych - Teva i Allergan Abbvie oraz dzięki firmom Polfarma i Novartis. Wszystkim serdecznie dziękuję!

Gratulujemy nowej Przewodniczącej Pani dr n. med. Magdalenie Boczarskiej-Jedynak i życzymy owocnej pracy!

Z pozdrowieniami,
Izabela Domitrz

Fotogaleria z VIII Zjazdu PTBGWarszawa, 13–14 kwietnia 2018

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy oraz Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VII Zjeździe Towarzystwa, który obędzie się w dniach 13–14 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Mamy nadzieję, że zaproponowany program naukowy sprosta Państwa oczekiwaniom – tym bardziej, że wykładowcami będą najwybitniejsi polscy naukowcy. Planujemy także sesję z prezentacją trudnych przypadków oraz sesję z prezentacją prac własnych zgłoszonych przez uczestników.

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wykładach zaproszonych gości zajmujących się tematyką bólów głowy w innych niż neurologia specjalnościach.

Jesteśmy przekonani, że dla polskich lekarzy, nie tylko neurologów, ale i innych specjalności, będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do Warszawy

Prezes Polskiego Towarzystwa Bólów GłowyPast-Prezes Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. med. Izabela Domitrz
Prof. nadzw. dr hab. med. Jacek Rożniecki

Komitet Naukowy Zjazdu
Prof. dr hab. med. Antoni Prusiński
Prof. dr hab. med. Teofan Domżał
Prof. dr hab. med. Adam Stępień
Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski
Prof. dr hab. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Prof. nadzw. dr hab. med. Jacek Rożniecki
Dr hab. med. Izabela Domitrz
Dr n. med. Magdalena Wysocka-Bąkowska

Komitet Organizacyjny Zjazdu
Dr hab. med. Izabela Domitrz
Prof. dr hab. med. Adam Stępień
Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski
Prof. dr hab. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Prof. nadzw. dr hab. med. Jacek J. Rożniecki
Dr n. med. Magdalena Wysocka-Bąkowska

Biuro Zjazdu
Biuro Kongresów Skolamed
tel. 693 067-914, e-mail: kongres@skolamed.pl
www.skolamed.pl
www.BoleGlowy2018.skolamed.pl