Program lekowy w migrenie przewlekłej


Dokumenty dotyczące programu lekowego NFZ B.133 "Profilaktyczne leczenie migreny przewlekłej":

  • Dzienniczek migreny obowiązujący w programie lekowym (pobierz tutaj → )

  • Przykład wypełnienia dzienniczka migreny (pobierz tutaj → )

  • Lista ośrodków prowadzących program lekowy (pobierz tutaj → )


Kwestionariusz MIDAS

Kwestionariusz MIDAS (ang. migraine disability assessment) to kwestionariusz do oceny niesprawności spowodowanej migreną.
Link do kwestionariusza https://migrena.pl/lekarze/kwestionariusz-midas/