migrena NEWS


Jedyne w Polsce czasopismo naukowe w całości poświęcone bólom głowy, objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. Czasopismo w założeniu skierowane jest do szerokiej rzeszy lekarzy, nie tylko neurologów, lecz także wszystkich specjalistów zajmujących się pacjentami z bólem głowy, oraz do osób zainteresowanych tą tematyką. Na łamach kwartalnika publikowane są prace poglądowe, w których autorzy omawiają ciekawe i ważne problemy związane z bólami głowy, przede wszystkim z migreną, ale także – w założeniu – z innymi samoistnymi (pierwotnymi) i objawowymi (wtórnymi) bólami głowy; opisy przypadków pacjentów z dominującym objawem w postaci bólu głowy; prace oryginalne, zarówno badawcze, jak i doświadczenia własne dotyczące postępowania terapeutycznego.

Migrena 2024, 1
Komentarz do artykułu: Domitrz I, Kozubski W, Boczarska-Jedynak M et al. The Polish Experts’ Consensus Statement: 2023 Update on new therapies for migraine. AMS. 2024; 1(20): 339-43 5-8
Izabela Domitrz
Dlaczego warto wybrać sumatryptan w leczeniu doraźnym migreny? 11-15
Marta Waliszewska-Prosół
Fremanezumab: mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania do stosowania w ocenie badań klinicznych – obecne zalecenia 16-22
Joanna Bielewicz
Studium przypadku pacjentki z migreną przewlekłą leczonej onabotulinum toxin type A w programie lekowym B.133 – najważniejsze aspekty I linii leczenia 25-37
Katarzyna Kępczyńska
Migrena 2023, 4
Współwystępowanie migreny z depresją 105-110
Ewa K. Czapińska-Ciepiela
Co wiemy o nowych terapiach profilaktycznych migreny: wyniki metaanaliz 113-117
Piotr Chądzyński
Sumatryptan i naproksen w leczeniu doraźnym migreny 122-127
Marcin Kopka
Przypadek kliniczny pacjentki z migreną epizodyczną, u której wprowadzono doraźne leczenie sumatryptanem 128-131
Marta Swarowska-Skuza
Migrena 2023, 3
Oddziaływanie migreny na życie pacjentów 73-78
Adam Stępień
Opis przypadku pacjentki leczonej sumatryptanem przez wiele lat z pozytywnym efektem 79-82
Aleksandra Stankowska, Izabela Domitrz
Korzystne połączenie sumatryptanu z naproksenem w leczeniu napadu migreny 85-90
Katarzyna Kępczyńska, Izabela Domitrz
Czy zamiana przeciwciała monoklonalnego może być korzystna? – opis przypadku 93-97
Marta Waliszewska-Prosół
Migrena 2023, 2
Program lekowy B.133 leczenia migreny przewlekłej – szczegółowe omówienie II linii leczenia 41-47
Patryk Sochań, Patrycja Przybyła, Izabela Domitrz
Rola gepantów w leczeniu profilaktycznym migreny epizodycznej 50-54
Marcin Straburzyński
Sumatryptan w doraźnym leczeniu napadów migreny 55-58
Ewa K. Czapińska-Ciepiela
Migrena od dziecka do dorosłości – opis przypadku klinicznego pacjentki, u której dopiero po 28 latach trwania choroby udało się zastosować skuteczne leczenie 59-62
Marta Swarowska-Skuza, Michał Michalski
Migrena 2023, 1
Od Flataua do... Historia migrenologii w Polsce 5-13
Beata Mielańczuk-Lubecka, Agnieszka Durko, Izabela Domitrz
Toksyna botulinowa typu A w leczeniu migreny przewlekłej – ścieżka terapeutyczna pacjenta do programu lekowego B.133 16-24
Katarzyna Kępczyńska
Sumatryptan w doraźnym leczeniu napadów migreny 25-29
Joanna Bielewicz
Studium przypadku pacjentki z chronifikacją migreny – terapia fremanezumabem 32-35
Iwona Rościszewska-Żukowska
Migrena 2022, 4
Program lekowy B.133 leczenia migreny przewlekłej: najważniejsze aspekty 93-97
Piotr Chądzyński
Rimegepant w leczeniu napadu migreny 100-104
Maria Łukasik
Eptinezumab – nowa strategia leczenia i profilaktyki migreny 105-109
Katarzyna Kępczyńska, Izabela Domitrz
Fremanezumab – dane z rzeczywistej praktyki lekarskiej 112-116
Marcin Kopka
Ból głowy po wysiłku fizycznym – opis przypadku 117-121
Marta Waliszewska-Prosół
Migrena 2022, 3
Tryptany czy niesteroidowe leki przeciwzapalne – które z nich są lekami pierwszego rzutu w leczeniu napadów migreny? 65-70
Aleksandra Stankowska, Izabela Domitrz
Miejsce sumatryptanu w leczeniu migreny 71-75
Marcin Kopka
Silne napady migreny skutecznie przerywane almotryptanem – opis przypadku 78-81
Joanna Bielewicz
Chora z migreną przewlekłą leczona fremanezumabem – opis przypadku 84-87
Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko
Migrena 2022, 2
Sprawozdanie z VIII zjazdu PTBG 33
Izabela Domitrz
Najczęstsze wtórne bóle głowy u dzieci 36
Ewa Pilarska
Almotryptan w leczeniu migreny 45
Piotr Chądzyński
Sumatryptan – czy wszystko już o nim wiemy? 49
Ewa K. Czapińska-Ciepiela
Studium przypadku pacjentki z migreną przewlekłą leczonej fremanezumabem w świetle najnowszych badań klinicznych 56
Magdalena Boczarska-Jedynak, Izabela Domitrz
Migrena 2022, 1
9 VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, Lublin, 7–9.04.2022 r.
Czy nowe terapie w neurologii zmieniają oblicze postępowania w bólach głowy? 9
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
Sztuka w migrenie, migrena w sztuce 10
dr hab. n. med. Maria Łukasik
Dlaczego nieustająco mówimy o bólach głowy? 10
prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Objawowe bóle głowy – kiedy się ich obawiać? 11
dr hab. n. med. Maria Łukasik
Szyjnopochodny ból głowy 11
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
Leczenie trójdzielno-autonomicznych bólów głowy 12
dr hab. n. med. Izabela Domitrz
Obraz kliniczny migreny a jego zmienność 13
dr hab. n. med. Izabela Domitrz
Pomyłki w rozpoznawaniu migreny 13
lek. Piotr Chądzyński
Wpływ migreny na codzienność chorego w aspekcie osobistym, społecznym i zawodowym 13
mgr Monika Kitowska, dr n. med. Żaneta Brudkowska
Postępowanie w stanie migrenowym 14
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
Leczenie napadu migreny na izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym 15
dr hab. n. med. Izabela Domitrz
Zasady ogólne leczenia profilaktycznego migreny. Terapia profilaktyczna migreny lekami doustnymi 15
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
Leczenie profilaktyczne migreny z zastosowaniem leków parenteralnych 16
dr hab. n. med. Izabela Domitrz
Objawy dyspeptyczne w migrenie a choroby przewodu pokarmowego 16
dr hab. n. med. Maria Łukasik
Manifestacje okulistyczne w bólach głowy 17
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
Migrena a polekowy ból głowy 17
lek. Anna K. Szewczyk
Ból głowy typu napięciowego – czy mamy problem z diagnostyką i leczeniem? 18
dr hab. n. med. Izabela Domitrz
Neuralgia trójdzielna – kryteria, podział i diagnostyka różnicowa 19
prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski
Postępowanie terapeutyczne w nerwobólach twarzy i głowy 20
dr n. med. Joanna Bielewicz
Dziecko z migreną, które dorosło 21
prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Odmienności leczenia migreny i bólów głowy typu napięciowego u dzieci 22
dr hab. n. med. Leszek Boćkowski
Bóle głowy a padaczka 23
dr n. med. Marta Zawadzka, prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Migrena 2021, 4
Diagnostyka różnicowa napadowych bólów głowy imitujących migrenę 101-108
Maria Łukasik
Almotryptan – ważna opcja doraźnego leczenia migreny 109-113
Marcin Straburzyński
Właściwy wybór terapii doraźnej w bólach głowy – historia jednej rodziny 114-119
Marta Waliszewska-Prosół
Chora z migreną przewlekłą leczona fremanezumabem co miesiąc i co kwartał – opis przypadku 122-124
Marcin Kopka
Migrena 2021, 3
Migrena – diagnostyka i leczenie 69-74
Nina Kamińska-Słyk, Izabela Domitrz, Stanisław Słyk
Miejsce iniekcji podskórnych sumatryptanu w leczeniu migreny 77-82
Piotr Chądzyński
Jakość życia pacjentów z migreną przyjmujących fremanezumab 85-89
Katarzyna Kępczyńska, Izabela Domitrz
Migrena przedsionkowa w praktyce fizjoterapeuty 90-94
Beata Mielańczuk-Lubecka, Karolina Krzysztoń
Migrena 2021, 2
Jak klasyfikujemy i rozpoznajemy pierwotne bóle głowy? 41-45
Izabela Domitrz
Zaburzenia lipidowe w migrenie 46-48
Anna Łapaj, Izabela Domitrz
Tryptany w leczeniu migreny z aurą 49-54
Marta Waliszewska-Prosół
Pacjentka z migreną brzuszną leczona fremanezumabem – opis przypadku 55-59
Ewa K. Czapińska-Ciepiela
Migrena 2021, 1
Bóle głowy występujące w przebiegu udarów mózgu 5-13
Piotr Chądzyński
Różnicowanie migreny z migrenopodobnym objawowym bólem głowy o początku ostrym 14-19
Ewa K. Czapińska-Ciepiela
Wpływ fremanezumabu na jakość życia pacjentów cierpiących na migrenowe bóle głowy 22-27
Anna K. Szewczyk, Krystyna Mitosek-Szewczyk
Nietypowy przebieg migreny podczas infekcji COVID-19 – opis przypadku 28-32
Marta Waliszewska-Prosół
Migrena 2020, 4
Sumatryptan w leczeniu napadu migreny – przegląd piśmiennictwa 65-70
Aleksandra Kacprzak, Izabela Domitrz
Różnicowanie migreny z migrenopodobnym objawowym bólem głowy o charakterze przewlekłym 72-76
Ewa K. Czapińska-Ciepiela
Zawroty głowy u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem występujących w migrenie – nowe spojrzenie 77-81
Ewa Pilarska
Komentarz do publikacji No “Wearing-Off Effect” Seen in Quarterly or Monthly Dosing of Fremanezumab: Subanalysis of a Randomized Long-Term Study 84-87
Anna Gryglas-Dworak
Migrena 2020, 3
Czego uczą nas nowe rekomendacje dotyczące leczenia migreny? 41-44
Adam Stępień
Napady migreny występujące w okresie menstruacji – migrena miesiączkowa a migrena związana z miesiączką 45-49
Izabela Domitrz
Znaczenie funkcjonalnego układu trójdzielno-naczyniowego w patogenezie migreny 50-54
Adam Stępień
Pacjentka z migreną przewlekłą – opis przypadku 57-58
Marcin Wolfinger
Migrena 2020, 2
Bóle głowy w czasach COVID-19 z punktu widzenia lekarza rodzinnego 5-11
Marcin Straburzyński
Migrena przedsionkowa jako przyczyna nawracających zawrotów głowy – czy rozpoznajemy ją wystarczająco często? 13-19
Magdalena Nowaczewska
Jakie postępowanie należy wdrożyć, aby nie dopuścić do transformacji migreny epizodycznej w przewlekłą? 20-26
Magdalena Boczarska-Jedynak
Leczenie tryptanami w gabinecie lekarza rodzinnego 27-33
Marcin Straburzyński
Migrena 2019, 4 / 2020, 1
Migrena miesiączkowa – diagnostyka, patofizjologia i leczenie 109-113
Wojciech Kozubski
Migrena u kobiet – hormony, antykoncepcja, ciąża 114-122
Izabela Domitrz
Napad migreny – postępowanie farmakologiczne 123-126
Izabela Domitrz
Wieloaspektowe działanie fremanezumabu w leczeniu migreny 129-133
Izabela Domitrz
Almotryptan – charakterystyka i miejsce w terapii migreny 134-137
Piotr Chądzyński, Izabela Domitrz
Wybrane metody fizjoterapeutyczne w bólach głowy 138-143
Karolina Krzysztoń, Beata Mielańczuk-Lubecka, Jakub Stolarski, Rafał Piaścik, Agata Zdrowowicz
Migrena 2019, 3
Migrena przewlekła – opis przypadku 81-85
Izabela Domitrz
Bóle głowy w padaczce 88-92
Ewa K. Czapińska-Ciepiela
Migrena – najważniejsze odkrycia i aktualne terapie 93-97
Piotr Chądzyński
Polskie badanie online dotyczące migreny przeprowadzone na populacji 2000 dorosłych osób 98-100
Izabela Domitrz, Aurelia Lipa, Jacek Rożniecki, Adam Stępień
Migrena 2019, 2
Migrena z aurą wzrokową – obraz kliniczny i różnicowanie 45-52
Aleksandra Kacprzak, Izabela Domitrz
Tryptany – złoty standard w leczeniu napadu migreny 54-58
Piotr Chądzyński, Izabela Domitrz
Współczesne poglądy na patogenezę migreny – implikacje terapeutyczne 59-69
Wojciech Kozubski, Izabela Domitrz
Czy migrena jest czynnikiem ryzyka jaskry? 70-72
Marta Misiuk-Hojło, Alicja Burek
Migrena 2019, 1
Migrena w ujęciu historycznym 5-10
Michał Modestowicz, Wojciech Kozubski
Ból głowy u chorej z tętniakiem wewnątrzczaszkowym – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa 11-16
Marcin Straburzyński
Co po tryptanach – perspektywy terapii migreny 18-27
Izabela Domitrz, Wojciech Kozubski
The association between migraine and physical exercise 28-37
Faisal Mohammad Amin, Stavroula Aristeidou, Carlo Baraldi, Ewa K. Czapinska-Ciepiela, Daponte D. Ariadni, Davide Di Lenola, Cherilyn Fenech, Konstantinos Kampouris, Giorgos Karagiorgis, Mark Braschinsky, Mattias Linde and European Headache Federation School of Advanced Studies (EHF-SAS)
Migrena 2018, 3
Sprawozdanie z XII Kongresu Europejskiej Federacji Bólów Głowy (Florencja, 28–30 września 2018 r.) 75-77
Ewa K. Czapińska-Ciepiela
Samoistne podciśnienie śródczaszkowe – opis przypadku 78-85
Katarzyna Stopińska, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska
Związek migreny ze zmianami strukturalnymi w mózgu 86-92
Natalia Smolińska, Maria Łukasik
Objawy kliniczne migreny przedsionkowej 93-99
Krystyna Mitosek-Szewczyk, Anna K. Szewczyk, Ewa Wierzchowska-Cioch
Lepiężnik w profilaktyce migreny 100-103
Marcin Kopka
Migrena 2018, 2
Fraszki i aforyzmy 37-38
Piotr Łyczak
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, Warszawa, 13–14.05.2018 r. Streszczenia konferencyjne 39-52
Problemy psychospołeczne w migrenie. Czy migrena to coś więcej niż powracający, uporczywy ból głowy? 53-62
Anna Kocwa-Karnaś, Izabela Domitrz
Migrena jest główną przyczyną niepełnosprawności u osób w wieku poniżej 50 lat: czy osoby odpowiedzialne za politykę zdrowotną w końcu zauważą ten problem? 63-67
T.J. Steiner, L.J. Stovner, T. Vos, R. Jensen, Z. Katsarava
Migrena 2018, 1
Profesor Antoni Prusiński – mistrz, nauczyciel i lekarz 5-6
Jacek Rożniecki
Zaburzenia procesów poznawczych w migrenie. Przegląd badań 7-12
Anna Kocwa-Karnaś, Izabela Domitrz
Leczenie napadów migreny – tryptany w praktyce 15-19
Izabela Domitrz
Zmiany funkcjonalne w okołokolanowej przedniej części zakrętu obręczy po zewnętrznej neurostymulacji nerwu trójdzielnego u pacjentów cierpiących na migrenę 21-31
Functional Changes of the Perigenual Part of the Anterior Cingulate Cortex after External Trigeminal Neurostimulation in Migraine Patients
Antonio Russo, Alessandro Tessitore, Fabrizio Esposito, Federica Di Nardo, Marcello Silvestro, Francesca Trojsi, Rosa De Micco, Laura Marcuccio, Jean Schoenen, Gioacchino Tedeschi