migrena NEWS


Jedyne w Polsce czasopismo naukowe w całości poświęcone bólom głowy, objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. Czasopismo w założeniu skierowane jest do szerokiej rzeszy lekarzy, nie tylko neurologów, lecz także wszystkich specjalistów zajmujących się pacjentami z bólem głowy, oraz do osób zainteresowanych tą tematyką. Na łamach kwartalnika publikowane są prace poglądowe, w których autorzy omawiają ciekawe i ważne problemy związane z bólami głowy, przede wszystkim z migreną, ale także – w założeniu – z innymi samoistnymi (pierwotnymi) i objawowymi (wtórnymi) bólami głowy; opisy przypadków pacjentów z dominującym objawem w postaci bólu głowy; prace oryginalne, zarówno badawcze, jak i doświadczenia własne dotyczące postępowania terapeutycznego.

Migrena 2021, 2
Jak klasyfikujemy i rozpoznajemy pierwotne bóle głowy? 41-45
Izabela Domitrz
Zaburzenia lipidowe w migrenie 46-48
Anna Łapaj, Izabela Domitrz
Tryptany w leczeniu migreny z aurą 49-54
Marta Waliszewska-Prosół
Pacjentka z migreną brzuszną leczona fremanezumabem – opis przypadku 55-
Ewa K. Czapińska-Ciepiela
Migrena 2021, 1
Bóle głowy występujące w przebiegu udarów mózgu 5-13
Piotr Chądzyński
Różnicowanie migreny z migrenopodobnym objawowym bólem głowy o początku ostrym 14-21
Ewa K. Czapińska-Ciepiela
Wpływ fremanezumabu na jakość życia pacjentów cierpiących na migrenowe bóle głowy 22-27
Anna K. Szewczyk, Krystyna Mitosek-Szewczyk
Nietypowy przebieg migreny podczas infekcji COVID-19 – opis przypadku 28-
Marta Waliszewska-Prosół
Migrena 2020, 4
Sumatryptan w leczeniu napadu migreny – przegląd piśmiennictwa 65-70
Aleksandra Kacprzak, Izabela Domitrz
Różnicowanie migreny z migrenopodobnym objawowym bólem głowy o charakterze przewlekłym 72-76
Ewa K. Czapińska-Ciepiela
Zawroty głowy u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem występujących w migrenie – nowe spojrzenie 77-81
Ewa Pilarska
Komentarz do publikacji No “Wearing-Off Effect” Seen in Quarterly or Monthly Dosing of Fremanezumab: Subanalysis of a Randomized Long-Term Study 84-87
Anna Gryglas-Dworak
Migrena 2020, 3
Czego uczą nas nowe rekomendacje dotyczące leczenia migreny? 41-44
Adam Stępień
Napady migreny występujące w okresie menstruacji – migrena miesiączkowa a migrena związana z miesiączką 45-49
Izabela Domitrz
Znaczenie funkcjonalnego układu trójdzielno-naczyniowego w patogenezie migreny 50-54
Adam Stępień
Pacjentka z migreną przewlekłą – opis przypadku 57-58
Marcin Wolfinger
Migrena 2020, 2
Bóle głowy w czasach COVID-19 z punktu widzenia lekarza rodzinnego 5-11
Marcin Straburzyński
Migrena przedsionkowa jako przyczyna nawracających zawrotów głowy – czy rozpoznajemy ją wystarczająco często? 13-19
Magdalena Nowaczewska
Jakie postępowanie należy wdrożyć, aby nie dopuścić do transformacji migreny epizodycznej w przewlekłą? 20-26
Magdalena Boczarska-Jedynak
Leczenie tryptanami w gabinecie lekarza rodzinnego 27-33
Marcin Straburzyński
Migrena 2019, 4 / 2020, 1
Migrena miesiączkowa – diagnostyka, patofizjologia i leczenie 109-113
Wojciech Kozubski
Migrena u kobiet – hormony, antykoncepcja, ciąża 114-122
Izabela Domitrz
Napad migreny – postępowanie farmakologiczne 123-126
Izabela Domitrz
Wieloaspektowe działanie fremanezumabu w leczeniu migreny 129-133
Izabela Domitrz
Almotryptan – charakterystyka i miejsce w terapii migreny 134-137
Piotr Chądzyński, Izabela Domitrz
Wybrane metody fizjoterapeutyczne w bólach głowy 138-143
Karolina Krzysztoń, Beata Mielańczuk-Lubecka, Jakub Stolarski, Rafał Piaścik, Agata Zdrowowicz
Migrena 2019, 3
Migrena przewlekła – opis przypadku 81-85
Izabela Domitrz
Bóle głowy w padaczce 88-92
Ewa K. Czapińska-Ciepiela
Migrena – najważniejsze odkrycia i aktualne terapie 93-97
Piotr Chądzyński
Polskie badanie online dotyczące migreny przeprowadzone na populacji 2000 dorosłych osób 98-100
Izabela Domitrz, Aurelia Lipa, Jacek Rożniecki, Adam Stępień
Migrena 2019, 2
Migrena z aurą wzrokową – obraz kliniczny i różnicowanie 45-52
Aleksandra Kacprzak, Izabela Domitrz
Tryptany – złoty standard w leczeniu napadu migreny 54-58
Piotr Chądzyński, Izabela Domitrz
Współczesne poglądy na patogenezę migreny – implikacje terapeutyczne 59-69
Wojciech Kozubski, Izabela Domitrz
Czy migrena jest czynnikiem ryzyka jaskry? 70-72
Marta Misiuk-Hojło, Alicja Burek
Migrena 2019, 1
Migrena w ujęciu historycznym 5-10
Michał Modestowicz, Wojciech Kozubski
Ból głowy u chorej z tętniakiem wewnątrzczaszkowym – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa 11-16
Marcin Straburzyński
Co po tryptanach – perspektywy terapii migreny 18-27
Izabela Domitrz, Wojciech Kozubski
The association between migraine and physical exercise 28-37
Faisal Mohammad Amin, Stavroula Aristeidou, Carlo Baraldi, Ewa K. Czapinska-Ciepiela, Daponte D. Ariadni, Davide Di Lenola, Cherilyn Fenech, Konstantinos Kampouris, Giorgos Karagiorgis, Mark Braschinsky, Mattias Linde and European Headache Federation School of Advanced Studies (EHF-SAS)
Migrena 2018, 3
Sprawozdanie z XII Kongresu Europejskiej Federacji Bólów Głowy (Florencja, 28–30 września 2018 r.) 75-77
Ewa K. Czapińska-Ciepiela
Samoistne podciśnienie śródczaszkowe – opis przypadku 78-85
Katarzyna Stopińska, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska
Związek migreny ze zmianami strukturalnymi w mózgu 86-92
Natalia Smolińska, Maria Łukasik
Objawy kliniczne migreny przedsionkowej 93-99
Krystyna Mitosek-Szewczyk, Anna K. Szewczyk, Ewa Wierzchowska-Cioch
Lepiężnik w profilaktyce migreny 100-103
Marcin Kopka
Migrena 2018, 2
Fraszki i aforyzmy 37-38
Piotr Łyczak
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, Warszawa, 13–14.05.2018 r. Streszczenia konferencyjne 39-52
Problemy psychospołeczne w migrenie. Czy migrena to coś więcej niż powracający, uporczywy ból głowy? 53-62
Anna Kocwa-Karnaś, Izabela Domitrz
Migrena jest główną przyczyną niepełnosprawności u osób w wieku poniżej 50 lat: czy osoby odpowiedzialne za politykę zdrowotną w końcu zauważą ten problem? 63-67
T.J. Steiner, L.J. Stovner, T. Vos, R. Jensen, Z. Katsarava
Migrena 2018, 1
Profesor Antoni Prusiński – mistrz, nauczyciel i lekarz 5-6
Jacek Rożniecki
Zaburzenia procesów poznawczych w migrenie. Przegląd badań 7-12
Anna Kocwa-Karnaś, Izabela Domitrz
Leczenie napadów migreny – tryptany w praktyce 15-19
Izabela Domitrz
Zmiany funkcjonalne w okołokolanowej przedniej części zakrętu obręczy po zewnętrznej neurostymulacji nerwu trójdzielnego u pacjentów cierpiących na migrenę 21-31
Functional Changes of the Perigenual Part of the Anterior Cingulate Cortex after External Trigeminal Neurostimulation in Migraine Patients
Antonio Russo, Alessandro Tessitore, Fabrizio Esposito, Federica Di Nardo, Marcello Silvestro, Francesca Trojsi, Rosa De Micco, Laura Marcuccio, Jean Schoenen, Gioacchino Tedeschi