migrena NEWS


Jedyne w Polsce czasopismo naukowe w całości poświęcone bólom głowy, objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. Czasopismo w założeniu skierowane jest do szerokiej rzeszy lekarzy, nie tylko neurologów, lecz także wszystkich specjalistów zajmujących się pacjentami z bólem głowy, oraz do osób zainteresowanych tą tematyką. Na łamach kwartalnika publikowane są prace poglądowe, w których autorzy omawiają ciekawe i ważne problemy związane z bólami głowy, przede wszystkim z migreną, ale także – w założeniu – z innymi samoistnymi (pierwotnymi) i objawowymi (wtórnymi) bólami głowy; opisy przypadków pacjentów z dominującym objawem w postaci bólu głowy; prace oryginalne, zarówno badawcze, jak i doświadczenia własne dotyczące postępowania terapeutycznego.

Najnowszy numer (2/2019) czasopisma "migrena NEWS" zawiera 4 artykuły
(spis treści ).
Numer otwiera artykuł "Migrena z aurą wzrokową – obraz kliniczny i różnicowanie" autorstwa: Aleksandra Kacprzak, Izabela Domitrz