Kontakt

Siedziba PTBG
Katedra i Klinika Neurologii UM w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
tel. 42 677 66 78
fax 42 678 68 33

Prezes PTBG
Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak
Instytut Zdrowia
ul. Dąbrowskiego 4, 32-600 Oświęcim
tel. 794070701
e-mail: m.boczarska@instytutboczarska.pl

Past-Prezes PTBG
prof. Izabela Domitrz
Klinika Neurologii Wydział Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel./fax 22 5690239
e-mail: ptbg@ptbg.pl

Konto bankowe:
Bank PKO S.A. O/Łódź
nr konta 31 1240 5527 1111 0010 2722 2666