CNS Reviews


CNS Reviews (CNSR) jest kwartalnikiem wydawanym przez AsteriaMed, a jego redaktorem naczelnym jest dr hab. n. med. Mariusz Siemiński. Zespół Redakcyjny Migrena news oraz autorzy publikujący w naszym piśmie współpracują z zespołem redakcyjnym CNSR, a wszystkie artykuły przedstawione na naszej stronie uzyskały pozwolenie i akceptacje zespołu CNSR.

CNS Reviews 2019, 3
Fremanezumab – skuteczność w profilaktyce migreny 185-193
Iwona Rościszewska-Żukowska
Migrena przedsionkowa 197-203
Mariusz Siemiński
Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w leczeniu migreny 228-230
Mariusz Siemiński
CNS Reviews 2018, 3
Rozpoznanie migreny z aurą według aktualnej III Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy 253-255
Mariusz Siemiński
CNS Reviews 2018, 1
Współczesne poglądy na patogenezę migreny – implikacje terapeutyczne 27-41
Wojciech Kozubski, Izabela Domitrz
Rozpoznanie migreny bez aury według aktualnej III Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy 109-110
Mariusz Siemiński
CNS Reviews 2017, 1
Postępowanie w bólach głowy z nadużywania leków 47-48
Mariusz Siemiński