Książki


Rok wydania: 2018
Migrena
Izabela Domitrz

Migrena jest zwartą, jasno i komunikatywnie napisaną monografią omawiającą istotne, głównie z praktycznego punktu widzenia, problemy związane z tym jakże częstym, a nie do końca poznanym typem bólu głowy.

Autorka w sposób przystępny, unikając wszelako uproszczeń, wielopłaszczyznowo przedstawia zagadnienia związane z migreną. Omawia miejsce migreny w medycynie, zagadnienia demograficzne i epidemiologiczne, podział kliniczny choroby, jej dystynktywne cechy kliniczne, a także podstawy patofizjologii napadu migrenowego. Osobną uwagę poświęca terapii migreny, w wielostronny sposób ujmując zagadnienie.

Doskonała, niebanalna jest ikonografia książki – zamieszczone w niej oryginalne obrazy aury migrenowej uwiarygadniają jej przekaz, a często zabawne rysunki nadają monografii swobodny kształt edytorski, daleki od podręcznikowego formalizmu.

Książka stanowi cenną pozycję kształceniową dla lekarzy rodzinnych, lekarzy POZ oraz wielu innych zainteresowanych bólami głowy. Zasługuje także na rekomendację dla szerokiego grona potencjalnych Czytelników, jako doskonałe wprowadzenie do problemów migreny i innych samoistnych bólów głowy.

prof. dr. hab. n. med. Wojciech Kozubski
Rok wydania: 2019
Bóle głowy – przypadki kliniczne
pod redakcją Izabeli Domitrz i Marcina Straburzyńskiego

Bóle głowy są jedną z najczęstszych dolegliwości, z jakimi spotykamy się w praktyce klinicznej. Pozostają także dużym wyzwaniem diagnostycznym i problemem terapeutycznym.

Znajomość najczęstszych postaci bólów głowy i chorób je wywołujących jest niezbędna każdemu lekarzowi.

W niniejszej książce zebrano opisy chorych z postaciami pierwotnych i wtórnych bólów głowy, z którymi nieczęsto spotykamy się w gabinecie. Zgromadzona w niej wiedza może posłużyć Czytelnikowi jako przewodnik diagnostyczno-terapeutyczny oraz pozwoli sprawdzić znajomość ich podłoża patogenetycznego, a także prawidłowości prowadzonego procesu diagnostycznego i leczenia. Dzięki informacjom zawartym w książce Czytelnik uczy się poprawnego myślenia lekarskiego. Publikacja ta jest cennym uzupełnieniem biblioteki każdego lekarza praktyka.

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
Rok wydania: 2020
Rzadkie pierwotne bóle głowy
Izabela Domitrz

Monografia jest dziełem wyjątkowym w krajowym dorobku publikacyjnym. Dotychczas bowiem nie było książek poświęconych rzadko występującym bólom głowy w praktyce klinicznej. Miało to swoje niekorzystne implikacje kliniczne, gdyż rozpoznawalność tych postaci bólów głowy była niedostateczna i z tego powodu chorzy nie otrzymywali adekwatnego leczenia. Luka ta została wreszcie wypełniona.

Autorka wnikliwie opisuje różne postacie bólów głowy, mechanizmy ich powstawania, często będące jedynie teoriami naukowymi, oraz symptomatologię kliniczną i metody leczenia. Zawarta w książce wiedza jest odzwierciedleniem aktualnego stanu badań nad tymi rodzajami bólów głowy. Informacje są rzetelne, opierają się na aktualnych doniesieniach i wynikach badań neuroobrazowych i molekularnych.

Czytelnik znajdzie w publikacji wiele cennych informacji pomocnych w jego codziennej pracy klinicznej. Książka będzie służyć nie tylko neurologom, ale też wszystkim lekarzom, do których trafiają chorzy z nawrotowymi bólami głowy.

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień