Historia Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy

Polskie Towarzystwo Bólów Głowy (PTBG) powołane zostało w 1988 roku z inicjatywy prof. dr hab. med. Antoniego Prusińskiego zmarłego w 2017 roku i wywodzi się z tradycji istniejącej od 1974 roku Sekcji Badań nad Migreną Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Towarzystwo zrzesza lekarzy różnych specjalności oraz psychologów zajmujących się bólami głowy. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Celem działalności Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom cierpiącym z powodu bólów głowy, poprzez promowanie, wspieranie oraz rozwijanie badań naukowych w tym zakresie. Dla osiągnięcia tych celów pod patronatem Towarzystwa organizowane są konferencje, sympozja i zjazdy naukowe, a także szkolenia dla neurologów i lekarzy rodzinnych - cykle wykładów - Szkoła Migreny oraz Akademia Bólów Głowy były przeprowadzone w kilkunastu miastach Polski. Towarzystwo wydaje także periodyk MIGRENA, przygotowało też polską edycję aktualniej klasyfikacji bólów głowy. Jest również reprezentowane na forum międzynarodowym w European Headache Foundation (EHF) oraz International Headache Society (IHS).

Władze Towarzystwa wybierane są przez jego członków podczas Walnego Zgromadzenia. Pierwszym Prezesem PTBG był prof. dr hab. med. dr hc. Antoni Prusiński, który obecnie jest Prezesem Honorowym. W kolejnych latach funkcję tę pełnili: prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski, prof. dr hab. med. Adam Stępień, dr hab. med. Jacek J. Rożniecki, prof. Izabela Domitrz. Aktualnie Prezesem PTBG jest dr Magdalena Boczarska-Jedynak.

Najważniejszym wydarzeniem w życiu naukowym Towarzystwa są jego zjazdy.
Pierwszy Zjazd odbył się w 1998 roku w Rydzynie pod Poznaniem,
II Zjazd - w 2001 roku w Juracie,
III Zjazd - w 2004 roku w Pułtusku,
IV Zjazd - w 2009 roku w Łodzi,
V Zjazd - w 2012 w Łodzi,
VI Zjazd - w 2015 w Warszawie.
VII Zjazd PTBG odbył się w dniach 13-14.04.2018 roku w Warszawie,
VIII Zjazd – 7-9.04.2022 w Lublinie