Szkolenia PTBG

W dniach 25-26.11.2022 r. w Warszawie odbędzie się konferencja Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Sekcji Bólu Głowy PTN – "Aktualności w leczeniu chorych z migreną".
Konferencja połączona jest z kolejnym kursem certyfikującym PTBG i SBG PTN do programu leczenia migreny B.133, który odbędzie się w sobotę 26.11.2022 r.
Warunki przystąpienia do kursu certyfikującego oraz jego przebieg nie zmieniły się – każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia przypadku klinicznego pacjenta z przewlekłym bólem głowy.
Rejestracja na wydarzenie:
https://medicalwork.pl/konferencje/konferencja-polskiego-towarzystwa-bolow-glowy-i-sekcji-bolow-glowy-ptn

Zapraszamy!Drodzy Lekarze zainteresowani prowadzeniem programu lekowego NFZ
– leczenie migreny przewlekłej!

Na liczne prośby o zorganizowanie dodatkowego kursu szkoleniowego - certyfikującego Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy przed upływającym terminem składania wniosków do NFZ, Zarząd PTBG podjął decyzję o nadzwyczajnym przyspieszeniu terminu tegoż kursu, który pierwotnie planowany był na październik 2022 r.
Informujemy, że kurs szkoleniowy uprawniający do otrzymania certyfikatu PTBG potwierdzającego umiejętności rozpoznawania i leczenia migreny przewlekłej (część praktyczna) odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 31 sierpnia 2022 r. w Warszawie.
Część teoretyczna – wykładowa odbędzie się wcześniej, w formie online. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie i sposobie realizacji części teoretycznej, która również jest obowiązkowa.

Warunkiem otrzymania certyfikatu PTBG jest:
  • uczestnictwo w części wykładowej
  • osobiste uczestnictwo w części praktycznej, podczas której należy przedstawić przypadek kliniczny pacjenta z przewlekłymi, codziennymi bólami głowy, ze szczególnym uwzględnieniem migreny przewlekłej. W prezentacji należy przedstawić historię pacjenta, przebieg procesu diagnostycznego, różnicowanie oraz zastosowane leczenie. Przypadki przygotowane przez uczestników szkolenia mogą mieć formę filmu lub prezentacji PowerPoint.
  • wykazanie umiejętności diagnozowania różnicowego oraz leczenia przewlekłych bólów głowy, co zostanie ocenione podczas dyskusji z ekspertem PTBG.

Prowadzący kurs:
dr n.med. Magdalena Boczarska-Jedynak
prof. dr hab. Izabela Domitrz
prof. dr hab. Wojciech Kozubski
prof. dr hab. Jacek Rożniecki
prof. dr hab. Adam Stępień

Ważne!
Informujemy również, że osoby, które nie przygotują przypadku klinicznego (niedopuszczalne są prezentacje z „głowy” lub z „kartki”) lub nie wykażą się umiejętnością różnicowania i leczenia przewlekłych bólów głowy nie otrzymają certyfikatu PTBG.
Decyzja o przyspieszeniu kursy certyfikującego PTBG i uczestnictwo w nim nie służy bowiem skompletowaniu potrzebnych dokumentów, a potwierdzeniu przygotowania lekarza do prowadzenia tego ważnego programu lekowego, na który pacjenci najciężej chorzy czekali od wielu lat.
Jesteśmy głęboko przekonani, że jedynie właściwe przygotowanie merytoryczne lekarza gwarantuje prawidłową i efektywną realizację programu.

Osoby zainteresowane prosimy o pilną rejestrację:
  1. Link do strony warsztatów, przycisk zarejestruj się:
    https://medicalwork.pl/konferencje/warsztaty-polskiego-towarzystwa-bolow-glowy-i-sekcji-bolow-glowy-ptn-2
  2. Bezpośredni link do formularza:
    https://medicalwork.activehosted.com/f/47

Prosimy o przemyślaną deklarację uczestnictwa, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń!
Prosimy nie blokować miejsc, jeśli nie macie Państwo pewności osobistego uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Do zobaczenia w Warszawie!