Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy

Zarząd Główny PTBG kadencji 2022-2025

Prezes: Dr Magdalena Boczarska-Jedynak
Past-Prezes: Prof. Izabela Domitrz
V-prezes: Prof. Wojciech Kozubski
V-prezes: Prof. Maria Łukasik
Sekretarz: Prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Skarbnik: Dr Piotr Chądzyński
Członek: Prof. Jacek Rożniecki
Członek: Prof. Adam Stępień
Członek: Dr Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Dr Magdalena Nowaczewska
Sekretarz: Dr Marcin Straburzyński
Członek: Dr Witold Palasik

Sąd Koleżeński
Przewodniczący: Dr Agnieszka Durko
Sekretarz: Dr Marta Waliszewska-Prosół
Członek: Dr Iwona Rościszewska

Zarząd Główny PTBG kadencji 2018-2022

Prezes: Dr hab. Izabela Domitrz
Past-Prezes: Prof. Jacek Rożniecki
V-prezes: Prof. Wojciech Kozubski
V-prezes: Prof. Janusz Wendorff
Sekretarz: Prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Skarbnik: Dr Magdalena Wysocka-Bąkowska
Członek: Prof. Adam Stępień
Członek: Dr Ewa Czapińska-Ciepiela

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Dr Włodzimierz Dłużyński
Sekretarz: Dr Aleksandra Karbowniczek
Członek: Dr Łukasz Kmieciak
Członek: Dr Piotr Łyczak
Członek: Dr Boczarska–Jedynak

Sąd Koleżeński
Przewodniczący: Dr Aleksander Niewodniczy
Sekretarz: Dr Agnieszka Durko
Członek: Prof. Ewa Pilarska
Członek: Dr Witold Palasik
Członek: Dr Krystyna Gospodarczyk-Szot