Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy

Prezes: Dr hab. Izabela Domitrz
Past-Prezes: Prof. Jacek Rożniecki
V-prezes: Prof. Wojciech Kozubski
V-prezes: Prof. Janusz Wendorff
Sekretarz: Prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Skarbnik: Dr Magdalena Wysocka-Bąkowska
Członek: Prof. Adam Stępień
Członek: Dr Ewa Czapińska-Ciepiela

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Dr Włodzimierz Dłużyński
Sekretarz: Dr Aleksandra Karbowniczek
Członek: Dr Łukasz Kmieciak
Członek: Dr Piotr Łyczak
Członek: Dr Boczarska–Jedynak

Sąd Koleżeński
Przewodniczący: Dr Aleksander Niewodniczy
Sekretarz: Dr Agnieszka Durko
Członek: Prof. Ewa Pilarska
Członek: Dr Witold Palasik
Członek: Dr Krystyna Gospodarczyk-Szot