Członkostwo PTBG

Szanowni Państwo,

Dotychczasowi członkowie PTBG proszeni są o uzupełnienie składek członkowskich.

Lekarze zainteresowani przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy powinni wypełnić załączony formularz Deklaracji Członkowskiej (pdf / doc) oraz opłacić składki.
Prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz dopisania, że jest to opłata członkowska PTBG za rok …
Następnie dokumenty w formie pdf prosimy przesłać na adres ptbg@ptbg.pl
Roczna składka członkowska wynosi 50 PLN.
Bank PKO S.A. O/Łódź,
nr konta bankowego: 31 1240 5527 1111 0010 2722 2666

Zarząd PTBG